Showing 1–10 of 14 results

Анри Бејл Стендал: О ЉУБАВИ

841,50 din
  • EUR: 6.82 €

Стендал је овом књигом покушао да дефинише љубав објективно и без страсти. Он у овој књизи говори о томе шта се све треба знати о љубави, које врсте љубави постоје, како се рађа љубав… Анализира љубав на основу својих љубавних искустава и неостварених жеља, првенствено желећи да најузвишеније људско осећање приближи и растумачи својим читаоцима.

Ерих Фром: ИМАТИ ИЛИ БИТИ

813,45 din
  • EUR: 6.59 €

Имати или бити је једна од најзначајнијих опсервација друге половине XX века. Својеврстан манифест нове социјалне и психолошке револуције са циљем да се заштити угрожена планета. Ова књига представља сажетак продорне мисли Ерика Фрома. Његова главна теза је да се у људском животу два модуса постојања боре за превагу: оно „имати“ које се концентрише на гомилање материјалних добара и моћи, те зрачи похлепом и агресивношћу, и оно „бити“ које представља облик живота утемељен на љубави.

Ерих Фром: ПСИХОАНАЛИЗА И РЕЛИГИЈА

504,90 din
  • EUR: 4.09 €

Фром се у Психоанализи и религији бескомпромисно залаже за људску еманципацију, за успостављање „здравог”, хуманог друштва и целовитог човека, за његову слободу и спонтаност, за несметано испољавање и стално унапређивање љубави према животу, за градњу града Бивствовања. Ова књига се може сматрати наставком размишљања изложених у Човек за себе, једним истраживањем из психологије етике.

Ерих Фром: УМЕЋЕ ЖИВЉЕЊА

710,60 din
  • EUR: 5.76 €

Иако су савремена техничка достигнућа умногоме учинила живот удобним, такође су нас, на неки начин, одвојила од стварног света. Дане проводимо крећући се од екрана ка машини, од машине ка екрану. У Умећу живљења истакнути психоаналитичар Ерих Фром комбинује различите врсте извора и инспирација, од Буде до Фројда и Маркса, да би открио нове путеве ка самоспознаји и добром животу.

Ерих Фром: УМЕЋЕ СЛУШАЊА

673,20 din
  • EUR: 5.45 €

Ову књигу је дивно читати; није у питању психоаналитичка техника већ доказ његове топле емпатије и хуманог обзира према пацијентима

Бети Гулд

Јован Дучић: БЛАГО ЦАРА РАДОВАНА/ЈУТРА С ЛЕУТАРА

793,05 din
  • EUR: 6.42 €

У овој књизи поетичних есеја, Дучић на узбудљив начин нуди рефлексије на теме од општељудског интереса. Она се састоји из два дела: књиге филозофске прозе Благо цара Радована и збирке моралних есеја Јутра са Леутара.

Благо цара Радована говори о великим, судбинским темама: „О срећи“, „О љубави“, „О жени“, „О пријатељству“, „О младости и старости“, „О пјеснику “, „О херојима“, „О краљевима“ и „О пророцима“.

Јован Дучић

Мирча Елијаде и Јоан П. Кулиано: ВОДИЧ КРОЗ СВЕТСКЕ РЕЛИГИЈЕ

884,00 din
  • EUR: 7.16 €

Ослањајући се на мноштво података из различитих енциклопедија, Елијаде је осмислио овај зборник у којем су религије распоређене по абецедном реду. Водич садржи информације о настанку 33 светске религије, као и информације о верским обичајима, појмовима и култним ликовима различитих религија. Књига је подељена на макро и микро речник. Макро-речник дефинише светске религије, међу којима су и шинто, шаманизам, таоизам, јужноамеричке религије, словенске и балтичке религије, конфучијанизам, египатске мистерије и религије Океаније. Микро-речник дефинише референце кроз дужа објашњења у макро-рјечнику.

Најџел Табс : ИСТОРИЈА ЗАПАДНЕ ФИЛОЗОФИЈЕ

841,50 din
  • EUR: 6.82 €

„Аутобиографија коју овде представљам је аутобиографија западне мисли која се спрема да следи максиму пророчишта у Делфима: Спознај себе. Ова мисао се очитује у разним облицима – као слобода, као природа, као логика – али они заједно представљају један образовни однос који чини аутобиографско дело… Историја западне филозофије, у смислу „Спознај себе“, можда је најделотворнији облик самокритике који Запад има на располагању.

Петар ИИ Петровић Његош: ГОРСКИ ВИЈЕНАЦ И ЛУЧА МИКРОКОЗМА

655,00 din
  • EUR: 5.31 €

Горски вијенац је народно-херојски еп који у својој основи има историјски догађај. Дело изузетне вредности у којем је Његош, кроз један историјски догађај, опевао живот Црногораца- њихову историју и традицију, њихове обичаје, веровања и шватања.