Showing 1–10 of 11 results

Бруно Бетелхејм: ЗНАЧЕЊЕ БАЈКИ

2.530,45 din
  • EUR: 20.50 €

У питању је психоаналитички приступ тумачењу бајки и њихову дубљем значењу. Радећи као терапеут са оболелом децом, Бетелхејм је увидео како су многи психички проблеми младих узроковани непостојањем ослонца и недостатком поверења, те недостатком смисла.

Е.Фром: ЗДРАВО ДРУШТВО

1.215,50 din
  • EUR: 9.85 €

Е.Фром: ЧОВЕК ЗА СЕБЕ

1.028,50 din
  • EUR: 8.33 €

Ерих Фром: АНАТОМИЈА ЉУДСКЕ ДЕСТРУКТИВНОСТИ

2.290,75 din
  • EUR: 18.56 €

У свету који непрекидно биљежи пораст насиља у најразличитијим облицима, Ерих Фром третира овај проблем на изузетно проницљив начин у једној од својих најзначајнијих књига. Фром поставља питање: Шта је то у људској природи што води човека оргијама деструкције и насиља којима је свједочио прошли век? Ослањајући се на истраживања и достигнућа психологије, антропологије и историје, те, истовремено, нудећи бриљантну анализу појава попут Стаљина, Хитлера и Химлера, Фром указује како наша незаинтересованост да волимо отвара врата супротној емоцији: ми желимо или да потпуно контролишемо свој живот или да га уништимо.

Ерих Фром: БЕКСТВО ОД СЛОБОДЕ

1.729,75 din
  • EUR: 14.01 €

Бекство од слободе је анализа феномена човекове стрепње изазване пропадањем средњевековног света у којем се осећао безбедно, упркос многобројним опасностима. Након векова борбе, човек је успио да изгради неслућено богатство у материјалним добрима; изградио је демократска друштва у разним деловима света и недавно се успешно одбранио од нових тоталитарних сплетки; ипак, као што анализа у Бекству од слободе покушава да покаже, савремени човек је и даље неспокојан и у искушењу да своју слободу преда диктаторима разних врста, или да је изгуби преображавајући се у мали зупчаник машине, добро нахрањен и обучен: не више слободан човек, већ робот.

К.Г.Јунг: ДИНАМИКА НЕСВЕСНОГ

1.926,10 din
  • EUR: 15.60 €

У овом свом утицајном делу, Јунг прави драматичан раскид са психоаналитичком традицијом оличеном у Фројдовом раду. Уместо фокусирања на психопатологију и њене симптоме, швајцарски је психијатар проучавао снове, митологију и књижевност у циљу проналажења универзалних образаца људске психе.

К.Г.Јунг: ПСИХОЛОГИЈА И АЛХЕМИЈА

2.618,00 din
  • EUR: 21.21 €

Јунг нас је овим својим истраживањима, у књизи Психологија и алхемија, као и из бројних других подручја из опште психологије, психијатрије, парапсихологије, митологије и религије подстакао да ставимо у покрет властити унутрашњи точак и да се онда препустимо чаролији његових метаморфоза. Једна од њих можда ће некога од нас поново довести на праг старе или нове алхемичарске лабораторије у којој ћемо, у неком будућем тренутку, открити и оно што ни сам Јунг није могао да открије у алхемији. Јер, алхемија није бесмислица.

К.Г.Јунг: ПСИХОЛОШКИ ТИПОВИ

1.891,25 din
  • EUR: 15.32 €

Психолошки типови швајцарског психијатра Карла Густава Јунга једно је од темељних дела у развоју психологије и психијатрије, а велики значај имало је и за развој друштвених наука уопште. Овај оснивач аналитичке психологије утемељио је незаобилазну типологију личности, увео и објаснио категорије колективног несвесног, архетипова, функције либида, а засновао је и поделе личности на интровертне и екстравертне, затим на мисаоне, интуитивне, осећајне и сензитивне, чиме се његова типологија не исцрпљује.

К.Г.Јунг: ЦРВЕНА КЊИГА

4.170,00 din
  • EUR: 33.78 €

Када је Карл Густав Јунг кренуо на дуги пут у непознате пределе сопства и самоистраживања, назвао је ту психолошку одисеју „сучељавањем са несвесним“. Процес и резултати тог истраживања садржани су најпрегнантније и најотвореније у његовом најенигматичнијем делу, тзв. Црвеној књизи коју је писао између 1914. и 1930. године. Вишегодишњи Јунгов ход у истраживању људске слике оставио је печат на овој књизи: у њој ћемо срести нове и необичне аспекте Јунговог учења о архетиповима, колективно несвесном, процесу индивидуације, идеје о поступној трансформацији психотерапије од праксе усмјерене ка лечењу психичких тегоба и обољења ка средству које може служити дубљем и темељнијем развоју личности.